Browsing: Sống đạo

Tháng 3: Tập tành chay tịnh

Chay tịnh, hãm mình thường đi ngược lại với bản tính tự nhiên của con người. Tuy nhiên, theo truyền thống tôn giáo (cả về sức khỏe), chay tịnh thường có nhiều tác dụng và ý nghĩa lớn lao. Trong tháng 3 này, cả Giáo Hội Công Giáo chính thức bước vào mùa chay tịnh.…