Daily Archives: 06/03/2020

Thiên Chúa Nói Không

Có một bài thơ của một tác giả vô danh mà Hồng Y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân, lấy làm ưng ý nhất và thường trích dẫn trong các bài giảng của Ngài. Bài thơ ấy như sau: Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi và Chúa…