Daily Archives: 28/11/2019

“Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Ngày 25 tháng 11 năm 2019 Thứ hai, sau Lễ Chúa Ki-tô Vua CN XXXIV TN)

“Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Lc 21, 1-4) 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói:…

…đừng: Vội!

Tiêu hao năm tháng Du ngoạn khắp vùng Thấy bao núi cao Thấy bao biển rộng Sao ta không thấy Ngay trước sân nhà Giọt sương lấp lánh Trên cành cây ngô (Thơ Tagore- Minh Niệm dịch) Giọt sương mai đó, sao ta không thấy? Là lòng ta chật chội hay là đời quá vội.…

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Ngày 23 tháng 11 năm 2019 – Thứ Bảy, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Lc 20, 27-40) 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của…

1 2 3