Daily Archives: 26/11/2019

Đức Thánh Cha từ giã Nhật Bản

Người dân Nhật Bản biết ơn Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm của ngài, nơi ngài đã gặp gỡ, trò chuyện với các thành phần của xã hội Nhật Bản. Nghi thức từ giã Kết thúc cuộc viếng thăm đại học Sophia, Đức Thánh Cha đi xe hơi ra phi trường…