GP.VĨNH LONG: Cử hành Năm Thánh Kỷ niệm 70 năm gặp lại Ảnh Thánh Đức Mẹ tại La Mã Bến Tre

LamaBenTre.jpg 

thu-muc-vu.jpg

 saclenh-70-nam.jpg

tthinh-nguyen-thu.jpg

(WGP.Vĩnh Long)

You may also like...

Leave a Reply